Fakta

Crohns sjukdom

Sjukdom där immunförsvaret attackerar tarmen

Ulcerös kolit

Inflammation i tarmen gör att tarmen inte fungerar korrekt

IBS, känslig tarm

Lindra dina magproblem med kost, motion och läkemedel

Tarmcancer

Det finns flera cancerformer som kan drabba cancern

Vanliga tarmsjukdomar

De flesta tarmsjukdomar ger liknande symtom. Därför kan det vara svårt att själv avgöra vad du eller någon i din närhet är drabbad av. Sök alltid vård om du har problem med din mage/tarm. Om det finns slem eller blod i din avföring ska du söka läkarvård omgående.

Tarmvred

Tarmvred innebär att det blivit stopp i tarmen och kan orsakas av ett fysiskt hinder eller att tarmrörelserna stannat av. Om du har opererat tarmen för till exempel tarmcancer kan det hända att du drabbas av tarmvred som komplikation efter operationen.