Allt fler drabbas av tarmsjukdomar i Sverige

Risken att drabbas av kroniska tarmsjukdomar är mycket högre i Sverige än i andra länder. Men trots att tarmsjukdomar är så vanligt här så skiljer sig behandlingen och prognosen stort mellan olika sjukhus. Det visar en studie vid Uppsala universitet.


tarmsjukdomar ökar i sverigeSedan 1980-talet har risken att drabbas av en inflammatorisk tarmsjukdom, så som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, ökat med 50 procent i Sverige. En risk som är mycket högre än andra länder om man jämför med internationella studier.

I Sverige drabbas 3000 personer varje år, där de flesta är under 40 år. Ofta kvarstår sedan dessa problem – i form av diarréer, magont och förstoppningar – under hela livet. Något som inte bara är påfrestande för individen utan också en stor kostnad för samhället i form av sjukskrivningar, behandlingar och läkemedel.

Studien visar också att behandlingen och prognosen ser olika ut beroende på vilket sjukhus man behandlas på. Därför anser Daniel Sjöberg, som står bakom studien, att eftersom tarmsjukdomar är ett så pass stort problem idag så behövs mer forskning för en bättre prognos för alla.

Symptom på inflammatoriska tarmsjukdomar
  • magsår köpt istockDiarré
  • Blod i avföring
  • Slem i avföring
  • Förstoppning
  • Gasbesvär
  • Magsmärtor
  • Lågt blodvärde
  • Matthet

Läs mer om Crohns sjukdomUlcerös kolit och IBS.