Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en tarmsjukdom där immunförsvaret attackerar kroppen. Detta ger symptom så som magont och diarré. Det finns olika former av behandling beroende på hur sjukdomen ter sig för just dig.


Kronisk tarminflammation

Crohns sjukdom är en tarmsjukdom som gör att kroppens egna försvar angriper tarmslemhinnan. Detta kan ge inflammationer.

Många olika symptom

Crohns sjukdom ger symptom så som magont, förstoppning och diarré. Men sjukdomen kan också ge inflammation i ögonen, lederna och ge hudförändringar. 

Andra symptom är: Gasbesvär, förlorad aptit, feber, magsmärtor, viktminskning, lågt blodvärde, blod och/eller slem i avföringen samt sår i munnen.

Om du misstänker att du lider av Crohns sjukdom ska du kontakta vården. Det är onödigt att lida mer än nödvändigt.

Orsaker så som ärftlighet

Varför vissa personer drabbas av Crohns sjukdom är fortfarande okänt. Man tror dock att det kan vara ärftligt då 20 procent av alla som drabbas har någon släkting som också är drabbad.

Studier har också visat att rökning är en stor bidragande orsak till Crohns sjukdom.

Barn med crohns

Det är ovanligt att barn har Crohns sjukdom även fast det förekommer.

Crohns sjukdom hos barn fungerar likadant som hos vuxna. Däremot kan det vara jobbigt innan diagnosen är fastställt när man inte vet vad sitt barn lider av. 

crohns sjukdom

Under en pågående attack kan det hjälpa att undvika mjölkprodukter och fiberrik mat.

Behandling – olika former

Crohns sjukdom kan behandlas på olika sätt. Så som med läkemedel, förändrad kost eller operation. Hur behandlingen ser ut beror på utbredning, svårighetsgrad och hur dina symptom ser ut.

Mat och diet

Om du lider av en inflammation i tunntarmen är det bra att äta en kost med lite fett i sig. Under en pågående attack ska du undvika mjölkprodukter och fiberrik mat.

Läkemedel

Det finns ingen medicin som kan bota Crohns sjukdom. Däremot kan läkemedel lindra dina besvär, ta bort inflammationen och minska risken för återfall. Det görs en individuell bedömning vilka läkemedel som blir aktuella.

Operation

Vid operation opereras så mycket som möjligt av den drabbade tarmen bort.

Läs mer om behandling.